• มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับผู้อำนวยการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานและงบประมาณ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

16-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สนใจที่จะเรียนรู้งานและมีความตั้งใจในการทำงาน

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and operate the provided workforces program
 • Bachelor Degree or higher with experience people
 • Have a good background in long-term and short-term

16-Aug-17

 

Applied
 • Implement a performance tracking report of each
 • Bachelor Degree or higher with experience
 • Have a good background in sale campaign execution

16-Aug-17

 

Applied
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI)
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

16-Aug-17

 

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • import Air freight operations
 • Good command of Business English

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national only
 • Good command of French / English
 • Brief and debrief guide of each booking

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree, logistics or supply chain
 • Male preferable
 • Minimum 3-5 years’ experience in Air freight

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Min 3 yrs experience in Leasing/Hire-Purchase
 • Have knowledge of MS office, good in Power Point

14-Aug-17

 

Applied
 • 3+ years of experience as import coordinator.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Desire to working in a transaction processing.

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Be proactive
 • Able to work at UPS Rama 4, UPS Kingkaew
 • Fair command of English in written and verbal

14-Aug-17

 

Applied
 • Experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good command of English

14-Aug-17

 

Applied
 • Over two years’ experience working in Safety
 • Ability to lead and supervise of over 50 man power
 • Bachelor degree or higher or College Diploma

14-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female and Age between 23-30 years
 • Update contracted price from suppliers/ vendors
 • Bachelor’s Degree in Logistics or related field

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national only
 • Minimum 2 years experience in travel agent
 • Good knowledge of written and spoken English

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Taking care for maintenance payment
 • Verify and understand type of Leasing

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Business
 • 3 years of work experience in sales coordinator
 • Order arrangement and coordinate with suppliers

10-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Leasing/Hire-Purchase/Factoring
 • Expert in Agreement details/credit approval con.
 • Handle maintenance payment and payment to dealer

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Troubleshoot software, hardware and network
 • Diploma, Higher Vocational Certificate or Bachelor
 • 0-2 years’ experience in installing, set up

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting customer to monitoring all incoming
 • Degree in Tourism, or Hotel management
 • Preparing sale and operation reports by monthly

08-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in export shipment operations
 • Understanding of Automotive industry
 • Good team player and communications skills

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.