• วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

15 hours ago

 

Applied
 • 8+ Years in Warehouse Management
 • Good Command of English / Japanese is a Plus
 • Able to Work in the Chonburi Area

17 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Degree in echnology, MIS, AIS, or related fields
 • 7 years work experience in IT Security, IT Audit
 • In depth knowledge of technology framework

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Technology, MIS, AIS, or related fields
 • 5 years work experience in IT assurance, IT Audit
 • In depth knowledge of technology framework

17 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of SME/consumer risk management
 • At least 10 years of working experience
 • 10 years of SME/consumer finance (industry) exp

17 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Age between 32-38 yrs old/ Fair English
 • 2yrs+ exp in Import-Export, Logistics
 • Exp dealing with government on shipping documents

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excel, VBA,SQL
 • Good quantitative analysis skills
 • statistics, mathematics, finance

28-May-20

 

Applied
 • Engineering (IE/MM) is a plus
 • Strong interest to grow career in manufacturing
 • Excellent command of business in English

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Order Management
 • e-commerce operation
 • Retail operation

28-May-20

 

Applied
 • 15 years' in Account Management Operation Support
 • Write up procedures to cover KYC, suitability
 • Ensure the bank reconciliation& CDS shares balance

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Knowledge of Risk Management
 • Good in English, both written and verbal

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Operational Risk Management
 • Experiences in banking Industry or Financial
 • Strong analytical & problem solving skills

26-May-20

 

Applied