• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • จัดการระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่าย

6 hours ago

 

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เชี่ยวชาญในการใช้งาน version control เป็นอย่างดี
 • ความสามารถใช้การทำ CI และ Automated Tools ต่างๆ
 • มีพื้นฐาน หรือเข้าใจการใช้งาน Docker

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • Able to tackle issues and problems in logical step
 • Understanding or training in RF planning

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer
 • 0 -3 years in computer network/ Internet experien
 • Solid knowledge of IP Network/ System

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Operations Management
 • Develops operational knowledge
 • Contribute good relationship with plant employees

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ updateระบบ ตอบปัญหา แนะนำการแก้ไข
 • ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆที่หน้าsiteงาน
 • ทำงานเป็นกะ

16-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • IT Operation,IT infrastructure
 • TOEIC,Certified in ITIL
 • System Administrator, System Engineer, IT Support

16-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.