• วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

29-May-20

 

Applied
 • Degree in Technology, MIS, AIS, or related fields
 • 7 years experience in IT Security, IT assurance
 • In depth knowledge of technology framework

29-May-20

 

Applied
 • Degree in echnology, MIS, AIS, or related fields
 • 7 years work experience in IT Security, IT Audit
 • In depth knowledge of technology framework

29-May-20

 

Applied
 • Degree in Technology, MIS, AIS, or related fields
 • 5 years work experience in IT assurance, IT Audit
 • In depth knowledge of technology framework

29-May-20

 

Applied
 • Excel, VBA,SQL
 • Good quantitative analysis skills
 • statistics, mathematics, finance

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Operational Process Improvement
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admini
 • Business consultancy or professional services firm

27-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Knowledge of Risk Management
 • Good in English, both written and verbal

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Operational Risk Management
 • Experiences in banking Industry or Financial
 • Strong analytical & problem solving skills

26-May-20

 

Applied