• ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สนใจที่จะเรียนรู้งานและมีความตั้งใจในการทำงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับผู้อำนวยการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานและงบประมาณ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

11 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of Asset Management company
 • knowledge in operation system
 • Good Command of English

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or any related field
 • Exp. in Accounting, Proven accounting experience
 • Excellent accounting software user & admin skills

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • import Air freight operations
 • Good command of Business English

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national only
 • Good command of French / English
 • Brief and debrief guide of each booking

22-Aug-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female and Age between 22-30 years
 • Bachelor’s Degree in Logistics or related field
 • 2 years experience in related field

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบิน
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านความมั่นคงสนามบิน

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Min 3 yrs experience in Leasing/Hire-Purchase
 • Have knowledge of MS office, good in Power Point

21-Aug-17

 

Applied
 • 3+ years of experience as import coordinator.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Desire to working in a transaction processing.

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Be proactive
 • Able to work at UPS Rama 4, UPS Kingkaew
 • Fair command of English in written and verbal

21-Aug-17

 

Applied
 • Experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good command of English

21-Aug-17

 

Applied
 • Thai national only
 • Minimum 2 years experience in travel agent
 • Good knowledge of written and spoken English

18-Aug-17

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ขยัน
 • ภาษาจีน

17-Aug-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Chemicals
 • Analysis, Order tracking
 • Excel, VBA, Macro, ISO 9001, 14001, 18001

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Business
 • 3 years of work experience in sales coordinator
 • Order arrangement and coordinate with suppliers

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Leasing/Hire-Purchase/Factoring
 • Expert in Agreement details/credit approval con.
 • Handle maintenance payment and payment to dealer

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Troubleshoot software, hardware and network
 • Diploma, Higher Vocational Certificate or Bachelor
 • 0-2 years’ experience in installing, set up

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree, logistics or supply chain
 • Male preferable
 • Minimum 3-5 years’ experience in Air freight

14-Aug-17

 

Applied
 • Over two years’ experience working in Safety
 • Ability to lead and supervise of over 50 man power
 • Bachelor degree or higher or College Diploma

14-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge in export shipment operations
 • Understanding of Automotive industry
 • Good team player and communications skills

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.