• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านเฮลิคอปเตอร์

2 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
 • มีประสบการณ์เป็นพนักงานต้นรับบนเครื่องบิน

2 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์ด้านการบิน

2 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบิน

4 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years Telecommunication experience
 • Outstanding Career Development Opportunities
 • Excellent Benefit

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Opportunity to join the largest EdTech start-ups
 • Convenient work location, close to BTS & MRT line
 • 5 day work week, competitve salary & benefits

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Make a phone call / contact customer
 • Preparing a company documents.
 • Able to work 6 days a week.

06-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

05-Aug-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านชำระราคา
 • มีประสบการณ์ด้านชำระราคา อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี

05-Aug-20

 

Applied
 • Chief Operating Officer
 • Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

04-Aug-20

 

Applied
 • 1 year experience in Assurance
 • Detail oriented and service mind
 • Have experience in life and non insurance business

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผลิต/ปรับปรุงคุณภาพ
 • ตรวจสอบ/ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพโรงอัดเศษกระดาษ

03-Aug-20

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • 1 years in Treasury Operation, Interbank market
 • Good command of English

03-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 minutes walk from BTS and MRT
 • Strong in problem solving and analytical skills.
 • Able to work shift rotation.

03-Aug-20

 

Applied
 • Operations
 • Administration
 • Administrative

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in any Related Field
 • 2+ Years of Experience in Food Export
 • Good Command of English

31-Jul-20

 

Applied
 • Operational Risk
 • Risk management
 • IT Risk Management

30-Jul-20

 

Applied
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีประสบการณ์ด้าน call center จะได้รับพิจารณาพิเศษ

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied