• บริหารจัดการ วางแผน รับผิดชอบ
 • ระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงินไทยหรือต่างประเทศ

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Facilities Management
 • Proficiency in MS Office Applications
 • Experiences in Production Management

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 40 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ HRBP และ HRประจำโรงงานขนาดใหญ่(FMCG)
 • มีความคล่องตัวสูงสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

11-Dec-18

 

Applied
 • 10 Years experiences in managing Sale&Operation
 • Work at Silom Office -BTS Chong nonsri
 • Achieve or exceed company’s Sales Target

11-Dec-18

 

Applied
 • 8 years experience in IT infra and operations dev
 • Strong in infrastructure architecture
 • English speaking, reading and writing are required

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Primary contact point for Incident/Technical Issue
 • Develop,Improve,Lead Operations Support functions
 • Work across multiple projects based

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Property Management
 • Ability to travel and work non- traditional hours
 • Good computer abilities

07-Dec-18

 

Applied
 • Exp.in the digital creative, design, advertising
 • Strong creative content background
 • Knowledge of design techniques, tools, & principle

07-Dec-18

 

Applied
 • Head of Retail
 • Top 5 company in Thailand
 • Urgent

06-Dec-18

 

Applied
 • After Sales Service
 • Operation Service
 • Service Management

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a related field
 • 4 years of working experience
 • Excellent leadership skills

05-Dec-18

 

Applied
 • Operations
 • Sales
 • food&beverage

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership skill with 5S initiatives
 • 6 Sigma Black Belt certified preferred
 • Effective communication skill

16-Nov-18

 

Applied