• บริหารกิจการประปา, ระบบสาธารณูปโภค
 • ทักษะการบริหาร การวางแผน และการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ความรู้ภาษาอังกฤษดีทั้งการพูด อ่าน เขียน

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree’s in a related field.
 • 10 years’ experience hands on as a leader
 • Experience with Lean manufacturing

19-Feb-20

 

Applied
 • Leading exhibitions & events organiser
 • Innovative and energetic working environment
 • Senior leadership opportunity

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Director of Hospital
 • hospital management
 • ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยา

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Responsible of all manufacturing Ops
 • Lead and Develop Lean Culture
 • In charge of Product Engineering

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • experience in an insurance or banking business
 • 5 years experience of management level
 • Fluent in English

14-Feb-20

 

Applied
 • Oversee All Aspects of Plant Activities
 • Analyze P&L/Costing/Proj or Yield Investment
 • Manage Team to Run Plant Operation Smoothly

14-Feb-20

 

Applied
 • Experience in Store Operation as Area Manager
 • Can travel in upcountry is a must
 • Able to communicate in English

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied