• มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์
 • มีประสบการณ์ด้าน IT
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Data analytics skills
 • Goal-oriented and a team-player

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Communication Arts
 • 5 years of experience in advertising campaigns
 • Good attitude towards creating new things

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานการตลาด
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัวสูง

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัวสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

06-Dec-18

 

Applied
 • Ideally speaks Japanese
 • Good web marketing skills fluent with PPC and SEO
 • Marketing or financial knowledge preferred.

04-Dec-18

 

Applied