• การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานสำนักงาน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

19 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experinces in IT Application project
 • Communicate skill
 • Proficiency in Microsoft Excel and Power Point

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงาน Agency / Event Organizer
 • มีทักษะการพูด การสื่อสาร การประสานงาน

19 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • ประสบการณ์ในสายงาน 0-2 ปี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Female, age 25-29 years old
 • 3 y exp Customer Coordinator in Trading Company
 • Good in English, New Grad are welcome

19 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รับผิดชอบงานด้านการบันทึกรายการขายของ Sales

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการร์ด้านการจัดรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS-Office คล่อง

19 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมใบแจ้งหนี้ที่ออกจากระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
 • นำเสนอรายงานสถานะการเรียกเก็บเงิน

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ ประสานงานด้านเอกสาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน นำเข้า ส่งออก ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

14-Dec-18

 

Applied
 • Sale , Sales , Marketing
 • Sales Coordinator , Sale Coordinator
 • Business

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์/อังกฤษธุรกิจ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ word และ excel
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย

14-Dec-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน 800, 900 , 1,000 บาท /เดือน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ - และภาษาจีน ในระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเองสามารถเดินทางในโซนฝั่งธนได้

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 – 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • admin,project coordinators,
 • ประสานงาน,ธุรการ,เลขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Ocean
 • Ocean Export
 • Ocean Export Customer Service

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

13-Dec-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ปริญญาตรี
 • Photoshop Illustrator พื้นฐาน
 • ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ชอบพูดคุย
 • ทำงานนอกออฟฟิสได้
 • การขาย

13-Dec-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • งานด้านธุรการสำนักงาน หรือเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
 • รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการงานในด้านยอดขาย

13-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ22 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอก Logistic หรือเกี่ยวข้อง
 • งานบริการลูกค้านำเข้าส่งออกขออนุญาตหน่วยงานราชการ

13-Dec-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และขับรถยนต์ได้

13-Dec-18

 

Applied
 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,DMF department
 • Hotel booking & Air ticket booking.

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานโครงการระหว่างลูกค้ากับวิทยากร
 • สรรหาวิทยากร ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยในการจัดหลักสูตร

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ,ตรวจสอบ,แก้ไข,บันทึก หนังสือและเอกสารต่างๆ
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • มีทักษะการประสานงาน และงานด้านเอกสารราชการ

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • Support ในการเตรียม Material ต่าง ๆ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้สอนและผู้ฝึกสอน

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ เพศหญิงอายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เน้น MS office
 • เงินเดือน 13,000-15,000 บาท และมีประกันสุขภาพ

13-Dec-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทย, เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปการขนส่งทางบก/ด้านรถขนสินค้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานสายงานการตลาด
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี
 • สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าได้

12-Dec-18

 

Applied
 • สรรหาข้อมูลความต้องการสินค้าของหน่วยงานราชการ
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และชอบงานเอกสาร

12-Dec-18

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับงานขาย
 • ดำเนินการขออนุมัติลดหนี้ เพิ่มหนี้ให้กับลูกค้า
 • การจัดทำใบเสนอราคา

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

12-Dec-18

 

Applied
 • งานสัญญาจ้างชั่วคราว
 • ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อ Influencer
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11-Dec-18

 

Applied
 • ต้องมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์เป็นของต้นเอง
 • ออกพื้นที่ยังที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานส่งออกต่างประเทศ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีไหวพริบ ชอบงานท้าทาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างบุคคลภายในบริษัท
 • ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop a detailed project plan to track progress
 • Strong project management skills
 • Experiences in digital media development is a plus

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

11-Dec-18

 

Applied