• ออกเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงิน และจัดการข้อมูลได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ มีความรู้ทางบัญชีพื้นฐาน

07-Dec-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • BA in Business Administration, Logistic and Supply
 • Good command of English
 • Good interpersonal and communication skills

05-Dec-18

 

Applied
 • Programmer
 • PHP, HTML, CSS, jQuery, AJAX, Java script
 • Develop and maintain applications

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Customer IT Support, system and network
 • Deliver IT service and support.
 • Bangna Base.

04-Dec-18

 

Applied
 • Sales Super User
 • 2-3 years experiences in Freight Industry.
 • Excellent business software skills

03-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?