• ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

21 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21 hours ago

 

Applied
 • นักโภชนาการ สายโรงพยาบาล
 • ปริญญาตรีสาขาโภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์

21-Jun-18

 

Applied
 • คัดกรอง ขอความยินยอม และติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

19-Jun-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

19-Jun-18

 

Applied
 • คลินิกไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 • พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Nurse
 • Knowledge of Microsoft office
 • Able to work in shift

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์เฉพาะทาง อย่างน้อย 3 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในด้านการขาย 1-2 ปี
 • มีรถของตัวเองกับใบอนุญาตขับรถ

17-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานตามตารางเวรได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jun-18

 

Applied