• รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ
 • หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
 • พยาบาลวืชาชีพ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (NA)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ให้บริการการดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย

4 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

16-Mar-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 • พยาบาล Screening- Nurse อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในด้านการขาย 1-2 ปี
 • มีรถของตัวเองกับใบอนุญาตขับรถ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • คัดกรอง ขอความยินยอม และติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

15-Mar-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษา
 • มีความกระตือรือร้น

15-Mar-18

 

Applied
 • พยาบาล หัวหน้างาน ผจก.คลินิก
 • คลินิกความงามและผิวพรรณ
 • ติด BTS เพลินจิต

15-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 • สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office

14-Mar-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 2 ปี

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 2 ปี

14-Mar-18

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • For RN, 5 years experience required
 • Good English communication skills
 • Responsible

14-Mar-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทางด้านการช่วยผ่าตัด หรือ ดูแลบริหาร
 • มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง

13-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้ช่วยพยาบาล
 • มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง

13-Mar-18

 

Applied
 • ผู้อำนวยการ
 • ผู้อำนวยการ
 • ผู้บริหารโรงพยาบาล

12-Mar-18

 

Applied
 • พิจารณาจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • Fax claim
 • ตอบข้อซักถาม,ประสานงาน,ให้ความรู้ความเข้าใจ

06-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.