• ปฎิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 • จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในการตรวจรักษา
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประสบการณ์ในด้านการขาย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณา
 • รักงานขายยาและมุ่งเน้นผลลัพธ์

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 1 year work experience in Insurance
 • Professionally handle phone calls

25-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Nurse for wellness resort
 • proactive
 • English skill

25-Sep-18

 

Applied
 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป
 • มีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และมีความรู้เส้นทาง

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • fluent in English
 • Bachelor Degree in Nursing
 • high motivation to learn German intensively

25-Sep-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 - 40
 • ปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 • พยาบาล Screening- Nurse อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

25-Sep-18

 

Applied
 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป
 • มีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และมีความรู้เส้นทาง

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยและเด็ก
 • ผู้ช่วยพยาบาล

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยและเด็ก
 • ผู้ช่วยพยาบาล

21-Sep-18

 

Applied
 • Nursing informatic
 • Health informatics
 • พยาบาล

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • พยาบาล
 • พยาบาลผู้ป่วยใน
 • IPD

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree Nursing
 • At least 1-2 years’ experience in nursing
 • Ability to prioritize tasks

19-Sep-18

 

Applied
 • ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ / ภาษาอังกฤษดี
 • บุคคลิกดี มี service-mind
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป
 • มีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และมีความรู้เส้นทาง

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied