• จบสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ UR Nurse
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี

21-Jun-18

 

Applied
 • คัดกรอง ขอความยินยอม และติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Jun-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

19-Jun-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

19-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Hold a current nursing qualification
 • Have excellent Thai and good English skills
 • Be flexible in work and have a “can-do” attitude

19-Jun-18

 

Applied
 • Good in english conversation and writing
 • Experience at least 1-2 years
 • 5 days working

19-Jun-18

 

Applied
 • คลินิกไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 • พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Nurse
 • Knowledge of Microsoft office
 • Able to work in shift

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • พยาบาลวิชาชีพ

18-Jun-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์เฉพาะทาง อย่างน้อย 3 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • Nurse
 • Occupational Certificate
 • Experience in Manufacturing clinic

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in nursing
 • Have a valid license of nursing professional
 • Coordination of occupational health programs

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Nursing and/or Business Admin
 • 3+ years of experience as secretary
 • Exceptional communication skills

18-Jun-18

 

Applied
 • Fluent English (speaking and writing)
 • Life science / medical background preferred
 • Actively looking for ways to help people

16-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Nursing or related
 • At least 3 years working experience in field
 • Good command of spoken and written English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied