• สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้ดี
 • ออกแบบ เเละถอดเเบบ วัสดุก่อสร้าง
 • ควบคุมผู้รับเหมา เเละดูเเลงานด้านงานก่อสร้าง

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ตรวจรับ-ตรวจนับสินค้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ออกใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จรับเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • รับชำระเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานได้ไม่ติดเงื่อนไข

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน Art Director
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยันอดทน

3 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • แนะนำสินค้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • ขาย - แนะนำสินค้าและบริการ
 • มีใจรักงานบริการ
 • ปฏิบัติงานเป็นรอบได้

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านงานเขียน หรือ Copywriter
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด, เขียน)

3 hours ago

 

Applied
 • บริการลูกค้า - ออกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน
 • มีใจรักงานบริการ
 • ปฏิบัติงานเป็นรอบได้

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ กฎหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • ขาย - แนะนำสินค้าและบริการ
 • มีใจรักงานบริการ
 • ปฏิบัติงานเป็นรอบได้

3 hours ago

 

Applied
 • ขาย - แนะนำสินค้าและบริการ
 • มีใจรักงานบริการ
 • ปฏิบัติงานเป็นรอบได้

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, Java, หรือ ABAP ได้
 • อดทนภายใต้แรงกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะโปรแกรมออกแบบพื้นฐาน
 • ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering
 • Experience in QE function 5 years
 • Team work and positive thinking.

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประจำร้านดูโฮมบางบัวทอง นนทบุรี
 • ขายเครื่องมือช่าง Hitachi ประจำร้าน

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Good command of English
 • Take good care of children

5 hours ago

 

Applied
 • Strong working experiences in Financial & Costing
 • Minimum 7-10 years of experience in manufacturing
 • Good in English command

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visa and Work Permit / BOI arrangement
 • Booking transportation, accommodation, restaurants
 • Support all issues for Management & Expats

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in global freight management processing
 • Good command of English language
 • Workplace at Pakkred-Nonthaburi

10 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

10 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

10 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

10 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

10 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

10 hours ago

 

Applied
 • Photo editing and basic graphic softwares
 • Shooting and editing visual images
 • familiar with social media and website

12 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการบริหาร การสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์งานฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านการพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • At least 1-3yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

14 hours ago

 

Applied
 • Sensors, Cables, RFID, Vision, Transducer, Network
 • Ayutthaya, Pathum Thani, Nonthaburi, Bangkok area
 • Strong communication skill and technical backgound

14 hours ago

 

Applied
 • Opportunity of enhance learning
 • Oversea Training opportunity
 • Positive working environement

14 hours ago

 

Applied
 • Understanding of web design&web analytic software
 • Digital marketing experience and keen interest
 • Degree level in Digital Marketing or any related

20 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Age 28 - 40 years old
 • Bachelor Degree in Engineering of Instrument
 • 3-5 years experience in Sales for Instrumentation

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Outward Remittance
 • Customer Service
 • Event & Marketing

20 hours ago

 

Applied
 • งานประจำ, สวัสดิการดี, มีรถรับส่ง, ฟิตเนส
 • โบนัทประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, เงินกู้ฉุกเฉิน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ทำงาน จันทร์-ศุกร์

20 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • จัดทำอุปกรณ์ความปลอดเพิ่มเติม

20 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Age between 24 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, iOS, ICT, Swift
 • เข้าใจการเชื่อมต่อ Web service, API, Restful
 • มีความเข้าใจในเรื่อง OOP และ Software Architecture

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้าน IT, Infrastructure
 • มีความรู้ความสามารถในการทำ Virtualization

20 hours ago

 

Applied
 • Work in Nonthaburi
 • 5 days working
 • Good benefits

20 hours ago

 

Applied
 • ทำงานบริษัทเกม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทำงานนทบุรี

20 hours ago

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

20 hours ago

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied