• ประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย หรือการจัด Event
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต

5 hours ago

 

Applied
 • Pre-sales Engineer
 • RedHat
 • Quest

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บริหารจัดการรายได้ภายในแผนก
 • ประจำจังหวัดในภาคอีสาน หนองคาย,อุดรธานี,
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

19-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

19-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารจัดการในส่วนของยอดขายและกำไรให้บรรลุเป้าหมาย
 • รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า
 • ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลบริเวณหน้าร้านเบเกอรี่
 • รับผิดชอบในส่วนการผลิต Bakery

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • รดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้า
 • สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมสต็อคสินค้าลดการสูญเสียและค่าใช้จ่าย
 • รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้าค้า,การนำเสนอ
 • จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมสต็อคสินค้าลดการสูญเสียและค่าใช้จ่าย
 • รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้าค้า,การนำเสนอ
 • มอบการบริการด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมสต็อคสินค้าลดการสูญเสียและค่าใช้จ่าย
 • รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้าค้า,การนำเสนอ
 • จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์
 • กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Business Plus
 • รับค่าวิชาชีพเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีคอมมิชชั่นขายรายคัน
 • คันรวมรายได้ เดือน 12,000 บาท
 • มีเงินโบนัส สะสมTop Sale จ่ายทุกไตรมาส

17-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานกับองค์กรในระยะยาว

17-Sep-18

 

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เฝ้าไร่ หนองคาย

14-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เซกา หนองคาย

14-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย เฝ้าไร่ หนองคาย

14-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย เซกา หนองคาย

14-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ, IT หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์งานขายผ่านทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ

13-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการขายสินค้า IT

13-Sep-18

 

Applied
 • กำกับดูแล เครื่องและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณา

11-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30

11-Sep-18

 

Applied
 • กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ โปรกรม Ms Office, Express

11-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11-Sep-18

 

Applied
 • ประสานงานและรวบรวมเอกสารสำคัญในดำเนินการจดทะเบียน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทำทะเบียน การต่ออายุทะเบียน

11-Sep-18

 

Applied
 • รับชำระค่างวดพร้อมออกใบเสร็จให้ลูกค้า
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

11-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Sep-18

 

Applied