• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Executive ด้าน IT
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานขาย IT Project

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Big data
 • Tableau, ableau, Qlik, MS Power BI, MicroStrategy
 • Server/Workstation. HPC, Data Center, vGPU(Virtual

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Big data
 • Tableau, ableau, Qlik, MS Power BI, MicroStrategy
 • Server/Workstation. HPC, Data Center, vGPU(Virtual

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีใบอนุญาตในการเซ็นงานก่อสร้าง (ใบ กว.)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี บริหาร/การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และพัฒนาการตลาด
 • มีความรู้พื้นฐานการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 3 ปี
 • มีภูมิลำเนาในภาคอิสานบน
 • การศึกษาปริญญาตรี

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • project sales
 • sale IT
 • project IT

12-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาด อย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการวางแผน และการพัฒนากลยุทธ์การตลาด

11-Aug-20

 

Applied