• มีความรู้เบื้องต้นสนับสนุนทีมงานให้บริการ Internet
 • มีประสบการณ์งานด้าน Network อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีปสก. 1-2 ปี ในสายงานดูแลและติดตั้งระบบ Network
 • ทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 เสาร์

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer
 • 0 -3 years in computer network/ Internet experien
 • Solid knowledge of IP Network/ System

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Experience in networking
 • Can speak and write English clearly

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?