• มีความรู้ด้านระบบ network ระดับ Enterprise
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

21-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Telecom Enfineering
  • Technical background of SDH and DWDM
  • Transmission,Technical Support,Troubleshooting

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?