• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ในด้านโทรคมนาคม, Fiber Optic
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14-Dec-18

 

Applied
 • Able to work during night time and weekend
 • Experience in CS/PS Core Network products
 • Fast to learn the new technology and product

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้าน Computer, Communication และ telecom
 • สามารถใช้งาน MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสนใจศึกษาเทคโนโลยี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • CCNA / CCNP / F5
 • Network Design / Implement
 • Bluecoat,Cisco

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • CCNA, Cisco
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

11-Dec-18

 

Applied
 • Bonus 3 Mths.Med Ins., Pvd F.,Transp.,OT Pay
 • International Network Engineering Company
 • Exp. in Install of Cable/ Network/ Soft-Hardware

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years’ experience
 • Good responsibility
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Computer Engineer, Computer Science
 • มี Certificate : CCNA, CCNP, CCIE (MPLS)
 • Delivery document for completed project

11-Dec-18

 

Applied
 • ความรู้การติดตั้งเครือข่าย TCP/IP , TCP/IP network
 • ตรวจสอบ คอยดูแล แก้ไขปัญหาหากระบบขัดข้อง
 • switching ,LAN , WAN ,OSPE และ Network Topology

10-Dec-18

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Able to work in a high pressure environment
 • Computer proficiency (MS Word, Excel, PowerPoint)

30-Nov-18

Salary negotiable

Applied