• ผู้จัดการบัญชี
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • บริษัทขนาดกลาง มีเป้าหมายมุ่งสู่ตลาดหลักทรัพย์

7 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์
 • พื้นที่จังหวัดนครปฐม/สามพราน

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลสินค้ารับเข้าส่งออกคลังสิน
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • นับ Stock ส่งแผนกที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

17 hours ago

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

17 hours ago

 

Applied
 • Managing, executing and controlling annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and provide supports

17 hours ago

 

Applied
 • Min 5 years of experience in Finance Managemant
 • Professional in financial analysis
 • Be able to work in Nakornpathom

17 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการประสานงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีปฎิภาณ ไหวพริบที่ดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

16-Jan-18

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกร
 • บริการ
 • แจ้งซ่อม

16-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง
 • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ
 • สามารใช้โปรแกรม MS-OFFICE / INTERNET

16-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม(ก.ว.)

16-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ
 • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ
 • ใช้ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่อง

16-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Play key role in Plant Procurement & Sourcing team
 • Control and manage Plant Procurement policies
 • Lead and implement best Procurement practices

16-Jan-18

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีคอมมิชชั่นให้
 • มีความขยันและอดทน ทำยอดตามเป้าที่บริษัทกำหนดใว้

16-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6
 • สถานที่ทำงาน นครปฐม (สามพราน)
 • มีความขยันอดทน

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิตได้
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานขายเครื่องจักรกล
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือล้น

15-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานขายเครื่องจักรกล
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือล้น

15-Jan-18

 

Applied
 • Thai nationality, aged between 27-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting / Finance
 • Good understanding of product costing

13-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน
 • มีประสบการณ์ HRM&HRD
 • มีใจรักงานบริการ

13-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ที่จบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์
 • ขยัน มีใจรัก เข้าใจงาน ทุ่มเท ตั้งใจ
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อวางบิล เก็บเงิน

12-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร
 • สามารถปฎิบัติงานตามเวลาเปิด- ปิดห้างได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

12-Jan-18

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

11-Jan-18

 

Applied
 • วางระบบงานหน้าร้าน
 • มีความรู้ด้านงานบริหารงานหน้าร้าน และการบริหารคน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

11-Jan-18

THB20k - 35k /month

Applied
 • บริหารงานด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ ในการด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

11-Jan-18

 

Applied
 • วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
 • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

11-Jan-18

 

Applied
 • วางระบบงานซ่อมบำรุง ตามระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง เครื่องเย็น
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

11-Jan-18

 

Applied
 • ชาย/หยิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

11-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนงานระบบบัญชีการเงิน, จัดทำงบประมาณ
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30
 • จัดทำ/ ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆ ของบริษัท

11-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 7 yrs experienced in HRM and HRD Function
 • At least 3 yrs in managerial level
 • Result oriented and pressure management

11-Jan-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

09-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.