• วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

3 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในเขตรับผิดชอบ
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานเอกสาร ลูกหนี้
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • รับผิดชอบภาคกลางตะวันตก 7 จังหวัด
 • มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied

Asst.HR Manager

Food Star Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • •Minimum 5 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • Thai Nationality Only

23-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

23-Jun-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in Industrial Sales
 • Good command of written/spoken English
 • Have own car and valid driving license

23-Jun-18

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสอนการใช้งานลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

22-Jun-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบและเครื่่องชั่งต่างๆ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีพาหนะของตนเอง

22-Jun-18

 

Applied
 • นำเสนอขายเครื่อง POS ร้านอาหาร
 • ขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

22-Jun-18

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและสอนการใช้งานลูกค้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายขายในบริษัทฯ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA , ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ PPE
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศสาตร์การอาหาร
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจัย

22-Jun-18

 

Applied
 • Responsible for all shipping process
 • At least 2 years experience in related field
 • Service mind

22-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • To response about Nylon & PET filament sales
 • Min. 2-5 years experience in sales and marketing
 • B.A. in Marketing or any related fields

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในเขตรับผิดชอบ
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานเอกสาร ลูกหนี้
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • รับผิดชอบภาคกลางตะวันตก 7 จังหวัด
 • มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

22-Jun-18

 

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Jun-18

 

Applied
 • หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต ชุบโลหะ
 • ป.ตรี (สาขาเคมีหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ ดูแล ควบคุมฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผน

22-Jun-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

22-Jun-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Teller

21-Jun-18

 

Applied

Lab Manager

Ubau (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • งานพัฒนา ควบคุมคุณภาพ ทดสอบ วัตถุดิบและสินค้า
 • ชาย อายุ 30-40 ปี ทำงานที่นครปฐม
 • เงินเดือนดี มีสว้สดิการบ้านพัก และอื่นๆตามผลงาน

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage Sales target
 • 3 years in Drug Store chain
 • Controlling the training and development

21-Jun-18

THB35k - 55k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
 • อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

21-Jun-18

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าอย่างน้อย 3 ปี
 • ปิดงบการเงินได้
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้

21-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • การศึกษา ระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Expressได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการหลังการขาย

21-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการทำบัญชีเจ้าหนี้จะรับพิจารณา

21-Jun-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 (จะรับพิจารณาพิเศษ)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน
 • มีประสบการณ์ในการขับรถส่งของไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบครอบ อดทน

21-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้า

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกลฯ
 • มีความรู้และประสบการณ์ขายสินค้าเชิงวิศวกรรม
 • มีภูมิลำเนาอยู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือใกล้เคียง

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied