• สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าชัดเจน

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ
 • ใช้ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่อง

2 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษา วางแผน และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช,ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
 • ชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

2 hours ago

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ตำแหน่ง Teller ในธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบการขนส่งสินค้า
 • วางแผนนการจัดส่งสินค้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการจัดส่งสินค้า

07-Dec-18

 

Applied
 • minimum education, years of experience required
 • Flexible working hours, Able to work at home
 • high salary, holiday, Tour agent, Tour operator

07-Dec-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ปวช. หรือ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

07-Dec-18

 

Applied
 • เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และดูแลร้าน
 • ทัศนะคติดี มีภาวะความเป็นผู่นำ
 • สามารถมีบุคคลค้ำประกันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช,ปวส (บาริสต้า)
 • ชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี ฝึกอบรมให้ฟรี

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี (ผู้จัดการร้านฝึกหัด)
 • ชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี ฝึกอบรมให้ฟรี

07-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

07-Dec-18

 

Applied
 • รู้จักอุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ทำความสะอาดภายในร้าน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สุภาพ ไม่ติดยาเสพติด

07-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศักษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
 • บุคคลิกดี สื่อสารกับลูกค้า

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร

07-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร

07-Dec-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์นิติกรรมสัญญาสินเชื่อรายย่อย 2 - 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • รักงานด้านบริการ และงานขายผลิตภัณฑ์
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

07-Dec-18

 

Applied
 • รักงานด้านบริการ และงานขายผลิตภัณฑ์
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

07-Dec-18

 

Applied
 • รักงานด้านบริการ และงานขายผลิตภัณฑ์
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ควบคุม จัดการทีมได้

07-Dec-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถวางแผนจัดการได้ดี
 • รักงานด้านบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Data Entry
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลได้คล่อง, ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

07-Dec-18

 

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

07-Dec-18

 

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

07-Dec-18

 

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 5-8ปีขึ้นไป

07-Dec-18

 

Applied
 • Competitive salary, minimum education
 • Ability to travel, bonus, development opportunity
 • English skills highly required

07-Dec-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • รับสมัครพนักงานทรีทเม้นต์/พนักงานประจำคลินิค
 • Sales Consultant
 • รับสมัครด่วน! พนักงานทรีทเม้นต์/พนักงานประจำคลินิค

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • 0-1 years working experience
 • New graduated are welcome
 • 5 days working

07-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied