• ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงินธนาคาร
 • ใช้งานโปรแกรม Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในภาคตะวันตกได้

22-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย1ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ด้าน RM, ARM, BDM, ABDM
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

21-Sep-18

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied

Asst.HRD Manager

Food Star Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Minimum 5 years of experience in Human Resources
 • Able to work at Nakorn Pathom.
 • Thai Nationality Only

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Packaging Knowledge
 • Experiences of Food Beverage Industry
 • Good negotiation

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนในโรงงาน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน GMP , HACCP , ISO 22000

21-Sep-18

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

21-Sep-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้
 • โบนัสประจำปี และค่าทำงานล่วงเวลา

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้
 • โบนัสประจำปี และค่าทำงานล่วงเวลา

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท
 • มีประสบการณ์การทำงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • อบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนอบรมประจำปี

20-Sep-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Play key role in new project investment
 • Control and manage Plant Procurement policies
 • Lead and implement best Procurement practices

20-Sep-18

 

Applied
 • Manage overall financial operations of the company
 • Set financial policies for the JAS
 • Direct and analyse studies of general economic

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วางกลยุทธ์การขาย การตลาด การบริหารช่องทางการขาย
 • Work Experience: 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารช่องทางการขาย

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางการเกษตร
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่จังหวัดราชบุรีได้

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมควบคุม หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • PLC, SCADA, MS Office, Auto CAD, Photoshop
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพย์สิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของพนักงาน

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความทุจริยภายใน Tops Supermarket
 • ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัย
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/จิตวิทยา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19-Sep-18

 

Applied
 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

19-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

19-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • เขียนช๊อปได้ ประจำไซด์นครปฐม ตัวเมือง

18-Sep-18

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานบัญชี

18-Sep-18

 

Applied
 • เติมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย
 • ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในพื้นที่
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับผมอบหมาย

18-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีประสบการณ์ทำร้านอาหารหรือธุรกิจให้บริการ

18-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • Trade Marketing
 • ธุรกิจ Beverage และ FMCG

18-Sep-18

 

Applied
 • FTTH Project Manager in Chiangmai/ Nakornpathom
 • Outsourced, Temporary contract
 • Follow the other tasks assigned by PM/RPM.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และสนใจด้านรถยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

17-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ
 • สามารใช้โปรแกรม MS-OFFICE / INTERNET

17-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Developing SEO/SEM
 • Strong knowledge of website analytics and tools
 • Proficiency in English communication

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

17-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

17-Sep-18

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

17-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

17-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Sep-18

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17-Sep-18

 

Applied