• สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
 • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

23 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา พื่ชไร่ พืชสวน
 • มีความรู้เรื่องปุ๋ยหรือดินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถขับรถยนต์ได้ (ต้องมีใบขับขี่)

14-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical or related field.
 • 1–3 years of experience in lab
 • Able to work under high pressure.

14-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา ปฐพีวิทยา,เกษตร
 • ประสบณ์การการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

14-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?