• ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน , มีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีความรู้ด้านเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ : ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และ วางแผนการการตลาด

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตใจพร้อมให้บริการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network และคอมพิวเตอร์

13 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • มีความก้าวหน้าในสายงาน
 • ได้เดินทางต่างประเทศ

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำแผนงานบำรุงรักษา งานระบบและอาคารสถานที่

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน , มีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีความรู้ด้านเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network และคอมพิวเตอร์

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตใจพร้อมให้บริการ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ : ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และ วางแผนการการตลาด

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ในงานเขียนแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

15-Mar-18

 

Applied
 • Passion about music event and all kind of event
 • Able to start working immediately
 • Ability to creatively generate interesting

14-Mar-18

 

Applied
 • 4-5 years of experience in developing Front
 • Strong knowledge of PHP framework: Laravel, etc
 • Understanding the fully synchronous behavior

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4-5 ปี
 • 3Dmax / Skethup / Lumion / Illustrator

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอม
 • มีประสบการณ์ ในการออกแบบวิเคราะห์ระบบงาน
 • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, อุตสาหการ ,ไฟฟ้า, IE
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
 • สรรหาคัดเลือกผู้รับเหมางานโครงการเครื่องกล,ไฟฟ้า

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ติดตั้งดูแล บำรุงรักษาระบบ Network
 • ติดตั้งดูแลและบำรุงรักษา

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.