• ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า
 • ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • จัดทำ วิเคราะห์ Model

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Science Chemistry
 • 0 – 2 years previous work-experience
 • Excellent spoken and written English

21-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Control over PM machines, installation projects
 • welcome for new graduate

20-Aug-19

 

Applied
 • มีกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมของพนักงานบริษัทฯ
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียนอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?