• มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
 • มีทักษะในการเจรจา ทางการค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับแรงกดดันในการทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขีทั้ง 2 ประเภท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านการตลาด

15-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านสินเชื่อ

15-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านธุรการ

15-Jan-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-19

 

Applied