• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน ยิ้มแย้ม มีใจรักงานบริการ
  • พนักงานร้านสะดวกซื้อ

47 mins ago

 

Applied
  • จบปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบริหารและบัญชี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการคนและงาน

18-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?