• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับดีไซน์
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Online/Digital Marketing

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธืดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับดีไซน์
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Online/Digital Marketing

6 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ งานขาย มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกดี
 • มีความสนใจเรื่องศัลยกรรม
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวส. ขึ้นไป
 • มียาพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ช่างยนต์, เครื่องกล
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่าหรือมีประสบการณ์ทำงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความรักงานในอาชีพ

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

21 hours ago

 

Applied
 • จบปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟฟ้า

21 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาเลขานุการ การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงา
 • สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงา
 • สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการขายและการจูงใจได้ดี มีบุคลิกภาพดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี
 • สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานผู้จัดการแผนกบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธืดี

19-Jan-18

 

Applied
 • รักงานบริการ งานขาย มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกดี
 • มีความสนใจเรื่องศัลยกรรม
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับดีไซน์
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Online/Digital Marketing

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว

18-Jan-18

 

Applied
 • สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

18-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.