• มีความเข้าใจลูกค้า
 • เตรียมและปรุงอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทีมงาน
 • คิด และสร้างสรรค์ เมนูอาหารอาหารใหม่ๆ

18-Apr-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเป็นเชฟ
 • มีความเป็นผู้นำ ดูแลผู้ใต้ปกครองได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้และซื่อสัตย์

18-Apr-18

 

Applied
 • ยึดมั่นกับการหาเงินอย่างถูกต้อง
 • ล้างแก้ว ทำความสะอาด
 • ทำเครื่องดื่ม เย็น ปั่น ร้อน

18-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.