• ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • ดูแล Support ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานแม่พิมพ์ 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนจัด Schedule ของการทำแม่พิมพ์
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จากโรงงานแม่พิมพ์พลาสติก 2 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree design field
 • Have experience over 3 year in Mold Design.
 • Good command in Thai, English Language

22-Jan-18

 

Applied
 • 3 Yr.experience is preferable
 • Good command in written & spoken English, Thai
 • Good command in skill Microsoft office

22-Jan-18

 

Applied
 • Degree or Diploma in Mechanical / Production
 • Knowledge in design development of Injection molds
 • Familiar with Molding automation process

19-Jan-18

 

Applied
 • มีหน้าที่ควบคุมดูแลแผนก Injection
 • ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป (ไม่รับคนจบใหม่)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกล Mold

19-Jan-18

 

Applied
 • To work as a service engineer in Japanese firm
 • To their business expansion to get more satisfacti
 • Work in warm corporate culture

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Need experience 3 years in mold making
 • Salary plus other allowance

18-Jan-18

 

Applied
 • to utilize design skill with a leading Japanese
 • Can utilize your knowledge and experience
 • to be a part of business start-up team

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc., B.Eng in Electronics/ Electrical
 • NPI Engineer, IC/Semiconductor Industry,
 • 0-5 years of experience in Manufacturing field.

17-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.