• งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
 • ประสบการณ์1-2ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, aged 26-33 Years
 • 3 Years Experience with Modern Trade OTC Drugstore
 • Have Experience in Pharmaceutical/Healthcare Sales

21-Feb-20

THB30k - 55k /month

Applied
 • Direct experience managing Modern Trade.
 • Strong interpersonal and presentation skills.
 • Able to work in upcountry.

21-Feb-20

 

Applied
 • Master's Degree in Marketing or Business Admin
 • 5 years experience in modern trade account
 • Able to establish the ethical sales and marketing

21-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

20-Feb-20

THB45k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Sales executive, sales management,
 • Sales upcountry, customer development
 • Sales business trip,

20-Feb-20

 

Applied
 • Strong background in Home appliance industry
 • University degree in any related field
 • No obstacles for domestic/international travelling

20-Feb-20

 

Applied
 • Sale manager Modern Trade ,
 • Excellent communication in English skills,retail
 • Responsible for growing market

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ขายโครงการ/โมเดิร์นเทรดมากกว่า 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้/มีรถยนต์ส่วนตัว

19-Feb-20

 

Applied
 • Research and analyze data for the market trend
 • Control trade marketing-related activities
 • Involve in trade marketing team development

19-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารงาน Modern Trade 3-5 ปี
 • มีความสามารถในการนำเสนอทั้งในและนอกองค์กร
 • มียานพาหนะพร้อมใบอนุญาตขับขี่

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG
 • มีประสบการณ์ในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical and project management skills
 • Strong E-Commerce
 • Work at Chachoengsao

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years sales experience
 • maintaining business Hardware store dealer, modern
 • identify business opportunities.

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับช่องทาง MT
 • พัฒนาแผนกลยุทธ์การขาย

18-Feb-20

 

Applied
 • Sales Modern Trade
 • Buyer
 • Key account, PC supervisor

17-Feb-20

THB25k - 30k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขาย  Modern Trade
 • มีความรับผิดชอบ, ภาวะผู้นำ มีความสามารถในการเจรจา
 • การวางแผนงาน บริหารยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, กำไร

14-Feb-20

 

Applied
 • Develop sales strategies to achieve sales target
 • Set short-term and long-term sales strategies
 • Analyzing customers' product/solution problems

14-Feb-20

 

Applied
 • Data-centric decision making
 • Extra benefits e.g. free snack, health insurance
 • Flexible working hour

14-Feb-20

 

Applied
 • Strong analytical and project management skills
 • Strong E-Commerce
 • Work at Chachoengsao

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Well Known FMCG
 • Attraction package and people development plan
 • BTS Ekamai station

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Experience in Modern Trade of Pharmacy
 • Have a good command of English

11-Feb-20

 

Applied