• วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองอย่างดีมาก

3 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in sales for GT
 • Provide market intelligent to the company
 • Maintain good relationship with customers.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ ระบบ SAP ได้
 • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

3 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายยอดขาย
 • ประสบการณ์ทำงานใน Modern Trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or related field
 • 3 years experience in Modern Trade
 • Good in English and negotiation skills

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Model Trade selling
 • Home Appliances
 • Sales driven and excellent communication

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (Modern Trade)
 • มีประสบการณ์บริษัท FMCG มาก่อนจะพิจารณาพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย Modern Trade 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อกับทางร้าน Modern Trade ทั่วประเทศ
 • อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ประสบการณ์ติดต่อกลุ่ม Modern Trade พิจารณาพิเศษ

08-Dec-18

 

Applied
 • Manage distributor and key accounts in Thailand
 • Have good relationship with existing buyers in Big
 • Negotiate with new key accounts to list products a

07-Dec-18

 

Applied
 • sales, FMCG
 • modern trade
 • Strong analytical, report

07-Dec-18

 

Applied
 • At least 3 years of experience in Sales Manager.
 • Good command of English
 • Sale Collection, Analysis, Dealer & Retail Info.

07-Dec-18

 

Applied
 • Experience in Trade Marketing/ Channel Marketing
 • 10 years of experience in Trade Marketing -MT
 • Plan and design promotional materials

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

07-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้ดี.
 • มีประสบการณ์การในงาน 0-3 ปี
 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

06-Dec-18

 

Applied
 • 3 years' experience in modern trade channel
 • Good interpersonal and communication skills
 • Build strong relationship with the buyer team

06-Dec-18

 

Applied
 • Attractive Salary
 • Home appliance & cookware preferred
 • Excellent Career Growth

06-Dec-18

 

Applied
 • At least 5 years relevant sales and marketing
 • Possess a Degree or higher
 • Comfortable working across functional areas.

06-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานหน่วยงานจัดซื้อของทางห้างฯ
 • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน
 • กำหนดแผนการขายเชิงรุก

05-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

05-Dec-18

THB45k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
 • มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาต

05-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร การตลาด
 • มีทักษะในการนำเสนอและทักษะในเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

05-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

05-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Excellent opportunity to work with leading F&B
 • Golden opportunity for working in top FMCG
 • Golden opportunity to be working with leading F&B

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • minimum 2 years sales experience
 • Good presentation and negotiation skills
 • Have own car

04-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • Strategic partner to sales in the development
 • Drive market share in accordance to the targets
 • Monitor category and product performance

04-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 3 years experiences
 • Good and prompt report to supervisor

04-Dec-18

 

Applied
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์การขายในงาน Modern Trade

04-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in BA, Food Science
 • 2 years of experience in related field
 • Own car

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • BBA in Marketing, Finance or related field
 • 3-5 years of experience in modern trade sales
 • Good command of English

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Have experience in pharmaceutical sales
 • Fair to good command of English

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • key account manager
 • fluent in English
 • modern trade

04-Dec-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ความรู้ในด้านการตลาด
 • ความรู้ในด้านลอจิสติกส์
 • ทักษะในการคาดคะเนและหรือพยากรณ์

04-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • Bachelor or Master's degree
 • Familiar with FMCGs or other related sales driven

29-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • Key account experience in Hypermarket channel
 • Good command of written and spoken English

29-Nov-18

 

Applied
 • 3 year experience in Key Account.
 • Experience in modern trade channels.
 • Good communication in English .

29-Nov-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied