• ทักษะในการเขียนโปรแกรม
 • มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Exceptional analytical skills
 • Exceptional verbal, written and listening skills
 • Exceptional interpersonal skills and demeanor

16 mins ago

 

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • 24 - 35 years old
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อใช้งานภายในบริษัท
 • ออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

13 hours ago

 

Applied
 • At least 5 yrs experience in Java, J2EE Developer
 • Exp. in BackEnd/Frontend/Mobile programming
 • Exp. in Fullstack programming

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Mobile Application
 • iOS & Android
 • Software Development

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • iOS, Objective-C
 • Android
 • nodeJS, AngularJS

13 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Spring, Hibernate, Web Service
 • Web Application
 • Mobile Application

13 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in computer Engineering
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have experienced knowledge in Java

10-Dec-18

 

Applied
 • Analyze, customize, and develop application
 • 0-1 year of experience developing software
 • C#.NET, VB.NET, ASP.NET,MVC, Mobile Development.

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกีย่วข้อง
 • สามารถใช้เฟรมเวิร์ค Frontend เช่น Bootstrap
 • หากสามารถใช้เครื่องมือ Angular, Node.JS

10-Dec-18

 

Applied
 • Develop mobile application for iOS/Android
 • Objective C / C++ / C# / Java / Swift / Kotlin
 • AR/VR Application,Casual Games,Marketing app

10-Dec-18

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Front-End React Developer
 • Attractive Benefits
 • Mobile Application

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีม ขยัน และอดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Dec-18

 

Applied
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

10-Dec-18

 

Applied
 • Great Working Location
 • Great Remuneration Package
 • Flexible Working Hours

10-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Software Developer
 • Java, C#, Node, React, Javascript, PHP, Mobile
 • Up to 150,000 THB

09-Dec-18

THB55k - 160k /month

Applied
 • พัฒนา Mobile application, iOS, Android, Java
 • เข้าใจใน Software design pattern, MVC, MVP, MVVM
 • ได้ปสก.ออกแบบระบบ ERP เพื่อเข้าใจBusinessทั้งระบบ

09-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • Developer who is willing to create disruptive

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in Mobile Development iOS & Android
 • Objective C, Java, JS, Jquery, C#, Swift
 • understanding of mobile development life cycle

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในด้าน Mobile Application
 • มีความสามารถในการเขียนโค้ดที่ง่ายต่อการดูแลรักษา

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ออกแบบกราฟิคสื่อของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 • ออกแบบ Website Design, Mobile Application

07-Dec-18

 

Applied
 • Thai Nationals Only
 • 2+ years experience
 • Good command in English

07-Dec-18

 

Applied
 • iOS / Android
 • Mobile
 • Developer / Programmer

07-Dec-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3-6 years of experience in IOS or Android
 • Able to use GIT and have experience in process
 • Experience in mobile native application on iOS

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Android OS

07-Dec-18

 

Applied
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Android และหรือ iOS
 • มีประสบการณ์การพัฒนา iOS applications
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Android applications

07-Dec-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 2+ yrs.exp. mobile development (ObjectiveC,Java)
 • 5+ yrs. exp. of software development
 • Good in English

07-Dec-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in IT
 • Years of experience in software development
 • Experience with iOS, Swift or Java/Android SDK

07-Dec-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experience with iOS or Android at least 2 years
 • Programing skill in latest iOS version

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 สูงสุด 70,000
 • ทำงานที่เชียงใหม่
 • ทำงานห้าวันต่อสัปดาห์

06-Dec-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Android and iOS
 • Last 0-4 years’ experience in Software development

06-Dec-18

 

Applied
 • 3+ years of experience in software development.
 • Bachelor's or Master's Degree
 • Have positive attitude and be open-minded

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in IT, Computer Science
 • Good analytical and problem-solving skills
 • Good analytical and problem-solving skills

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Swift, Kotlin, iOS, Android
 • Strong understanding of Mobile Technology Stacks
 • Proactive about ideas and confident to speak up

06-Dec-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experience with iOS or Android at least 2 years
 • Programing skill in latest iOS version

06-Dec-18

 

Applied
 • Be part of great dev team and develop cool apps
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Solid background in computer software development
 • Experience with iOS or Android at least 2 years

06-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการพัฒนา Application on platform React
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science
 • มีความเชี่ยวชาญสามารถพัฒนา Application

06-Dec-18

 

Applied
 • Mobile Application
 • Android, IOS Platform
 • AR, VR, Games, Marketing application

05-Dec-18

 

Applied
 • Experience in Mobile Application Development
 • iOS or Android, Web Service, RESTful API, Git
 • Good command of English both written and spoken

05-Dec-18

 

Applied
 • นำเสนอ software ที่มีความเสถียรด้วย code reviews
 • ป.ตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับ Java, Objective-C

05-Dec-18

 

Applied
 • Mobile Application Developer
 • Attractive salary, benefits
 • iOS

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Ios & Android
 • Experience in Objective-C and Swift programming.
 • Experience in JAVA programming

04-Dec-18

 

Applied
 • Java for Android, Swift, Objective-C,
 • Web fundamentals (HTML 5, JavaScript, and CSS)
 • (IOS, Android, Windows, etc.)

03-Dec-18

 

Applied
 • 1-year experience in Android application
 • Strong in Kotlin
 • Fair command of English

03-Dec-18

 

Applied
 • Great package
 • Competitive salary
 • Mobile Application Role

03-Dec-18

Salary negotiable

Applied