• พัฒนาโปรแกรมส่วน Mobile Application
 • มีความเข้าใจการเขียนเชื่อมต่อระหว่าง Client-Server
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Senior iOS/ Android
 • Good command of English
 • E-commerce project

22 hours ago

 

Applied
 • Software Developer
 • Java, C#, Node, React, Javascript, PHP, Mobile
 • Up to 150,000 THB

23-Aug-19

THB55k - 160k /month

Applied
 • Develop Android and iOS, UX / UI,
 • Understand OOP programming of Java or Kotlin
 • Understand OOP programming of Swift or Objective-C

23-Aug-19

THB45k - 90k /month

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Android and iOS
 • Last 0-5 years’ experience in Software development

22-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 1 year-experienced in mobile app development
 • Can use Database, ORACLE, MS SQL
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

22-Aug-19

 

Applied
 • Android Developer ด้วยภาษา Kotlin
 • iOS Developer ด้วยภาษา Swift
 • พัฒนาโปรแกรม iOS หรือ Android บน Mobile Device

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • พัฒนา Mobile Application ด้วย React Native
 • Thai only

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • iOS developer, Android developer, swift, JAVA
 • mobile developer, Kotlin, react native
 • Team lead, mobile engineer, iOS, Android

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • iOS &/or Android development.
 • Strong Objective-C skills.
 • Strong Java skills.

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • English cocmmunication skill is advantage

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied