• วางแผนกลยุทธ์ จัดทำ และพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
 • พัฒนาช่องทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรร้านค้า Merchandise

18 hours ago

 

Applied
 • visual merchandising, dressing maniquins,
 • visual design, interior displays, architecture
 • architecture

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์5 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ FMCG
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ เจรจาต่อรอง

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Strong analytical & problem solving skills
 • Must have good interpersonal skills

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์บริหารด้านค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเทศ
 • อย่างน้อง 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Merchandising - Furniture.
 • Understand profit analysis and margin implications
 • Able to travel within Asian territories.

25-Feb-20

THB70k - 90k /month

Applied
 • Pure buying & sourcing from Retail business
 • 5-10 years of direct exp in merchandising field
 • Strong negotiation/sourcing/result-oriented skills

25-Feb-20

 

Applied
 • 3-5 years in Buyer for Apparel or Clothing
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Prefer Chinese and based in Guangzhou,China

25-Feb-20

 

Applied
 • Aged Between 35-50 Years Old
 • 15 Years in Merchandising/5 Years in Management
 • Exp in Electricity Equipment or Home Appliances

25-Feb-20

Above THB90k /month

Applied
 • Develop category review & improve assortment
 • Support analysis & report
 • Direct experiences in Merchandising ,Dry Food

25-Feb-20

 

Applied
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความพยายาม

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Work with offline Merchandiser and Omni Channel
 • Have experience in Merchandising 2 years
 • Have knowledge in Online Business

25-Feb-20

 

Applied
 • Developing Merchandising Action Plans
 • Set Merchandising Targets Sales Growth and Margin
 • Set Strategies in Term of Product Category

24-Feb-20

THB120k - 160k /month

Applied
 • Food and Beverage
 • Retail
 • Merchandising

24-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor in Business Administration, Marketing
 • At least 6 years of experience
 • Full Time

20-Feb-20

 

Applied
 • Provide marketing analytic, insight, consultant
 • 3 years of Marketing Analyst/ Customer Insight
 • Strong marketing analytic & mindset

17-Feb-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

17-Feb-20

 

Applied
 • 10 years of merchandising experience in management
 • Planning and implementation of a merchandising
 • Distribution Strategies, and omni channel

16-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • 2-3 years working experience as visual merchandise
 • Higher education in visual merchandising
 • Great understanding of visual design theories

14-Feb-20

 

Applied
 • Innovate with designs concepts and functionality
 • Have a practical, hands-on, problem solving
 • Passion in working in Visual Merchandising

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 Years Experience in Retail Opereations
 • Experience in Sports/Fashion Retail Business
 • Good Command of English

12-Feb-20

 

Applied