• วางแผนการนำเสนอพื้นที่สื่อโฆษณาภายใน/ภายนอกศูนย์
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อวางแผนนำเสนอพื้นที่สื่อ
 • มีปสก.ด้าน Media planner หรือ Buyer 3 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Media Planner
 • Planning in detail with digital media
 • Develop digital media strategy

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing
 • ความรู้และทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 2 years working experiences in media planning
 • Planning all the online advertising
 • Negotiating on online media price

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experienced Working as Hybrid Planner
 • Strong in Media Planning and Client Servicing
 • Good Communication in English

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 year experience in Media planning is preferred
 • Ability to work effectively cross functionally
 • Able to work under pressure

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years of experience, interpersonal skills
 • initiative, planning & organizing skill, flexible
 • passionate, high energy, enthusiastic, team player

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Big C e-commerce business
 • Digital platform, EDM & CRM Management
 • Tech Savy, Social Media Planner

17-Sep-18

 

Applied