• ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เคร
  • ประสบการณ์ 0-10 ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

31-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?