mechanical technician
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 64 jobs
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s banner
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • วุฒิปวส. ขึ้นไปประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิค
  • ประการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • กองทุนสำรอง, มีรถรับ-ส่งหลายจุด
  Triumph Motorcycles (Thailand) Limited's banner
  Triumph Motorcycles (Thailand) Limited's logo
  Chonburi
  • จบการศึกษาระดับปวส. ด้านไฟฟ้า/ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักร CNC
  Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd.'s banner
  Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd.'s logo
  Rayong
  • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  Next