• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ติดตั้งแอร์Water Colled Chiller 5 - 10
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงานรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

16-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Dec-18

 

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (Control)
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ในการออกแบบได้

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Minitab, JMP, MATLAB, GD&T, DOE, Mechanical Design
 • Minimum 5-7 years of working experience preferably
 • Knowledge in disk drive will be an advantage

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

13-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์การบริหารด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Hydraulic, Heat Treatment

10-Dec-18

 

Applied