• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงานรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

16-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถบริหารไซต์งานได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

 

Applied
 • EPC Project for Oil & Gas
 • Challenge experience for Mechanical Engineer
 • Be first consideration for Internal Opportunity

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical
 • 1-2 years’ direct experience in Mechanical Seal
 • Good cooperation skills and strategic planning

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Oil & Gas and Petrochemical Industry
 • Knowledge of Rotating Equipment

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3 years supervisory experience a must
 • Minimum 5 years direct experience in mechanical
 • Must have a bachelor’s degree in the industrial

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical
 • Maintenance
 • PLC

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer
 • Mechanical Engineer
 • Engineer

11-Dec-18

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female with Bachelor’s Degree in Mechanical
 • 1-2 years’ direct experience in Mechanical Seal
 • Good cooperation skills and strategic planning

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • BONUS (5.5 months plus 28000 THB in 2018)
 • Diligence Allowance (300, 400, 750 THB)
 • Housing Allowance (4000 THB)

03-Dec-18

 

Applied