• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครืองกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องและสามารถใช้ AUTOCAD
 • รายละเอียด ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างประเภทคอนโด/อาคารสูง

13-Dec-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in Maintenance Mechanical
 • SAP maintenance, Auto CAD and CMMS program
 • Work on shift and communicate in English

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรือสูงกว่า
 • ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุง ไม่น้อย กว่า 2 ปี
 • ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี

10-Dec-18

 

Applied
 • Mechanical
 • Engineering
 • Mechanical Technicians

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

08-Dec-18

 

Applied
 • Degree / Diploma in Mechanical Engineering.
 • Must able to travel at short notice.
 • Minimum 4 years of design experience.

30-Nov-18

Salary negotiable

Applied