• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Need experience of cost estimate
 • Can communicate in English

17-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Age between 40 - 47 years old, male is preferred
 • Exp Project Management in waste water treatment
 • Strong AutoCAD/ Able to design waste water system

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
 • Able to communicate in English
 • Able to use Solid-Edge and AutoCAD

12-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male, Age between 24-35 Years old
 • Experience in Maintenance & Repair Machine Service
 • Exp in Japanese Company is advantage

12-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied