mechanical design
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 545 jobs
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  Getabac Public Company Limited's banner
  Getabac Public Company Limited's logo
  Pravet
  • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Compress, Solid Word ได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
  Next