• วิเคราะห์และออกแบบเครื่องจักร
 • ประสานงานและให้คำแนะนำในการออกแบบเครื่องจักร
 • วางแผนการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และต้นทุน งานที่ออกแ

24-Mar-18

 

Applied
 • to work in one of famous Japanese car & motorcycle
 • to work and improve your design skill
 • to work in company which provide a good benefit

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 8 year experiences of Design&Estimate
 • Experienced in Power Plant and Utility system
 • Strong technical knowledge

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Experiences 3-5 years in Design Engineer
 • Good command of English
 • Presentation skill (Power point, Excel)

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineer
 • 2 years experience designing and engineering
 • Experience with mechanism design and robotics

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • AutoCAD
 • CATIA V5 iCAD
 • Machine design,AGV, conveyor,automatic warehouse

20-Mar-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Work in a leadership role in the Engineering team
 • Bachelor’s Degree or above Mechanical Engineering
 • Minimum 10 years’ experience in engineering design

19-Mar-18

 

Applied
 • Thai nationality,0-5 years experience
 • Degree in Mechanical, Mechanical Design, Tooling
 • Design and develop new tooling jig fixture

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.