• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกียวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อ่านและเข้าใจ,เขียนแบบสากล และประเมินราคาด้วย AUTO

5 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • mechanical design engineer, mechanical, engineer
 • design, mechanical engineer, autocad, bom, pdm
 • pulp, paper, service, technology, roll, spare part

11 hours ago

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
 • Able to communicate in English
 • Able to use Solid-Edge and AutoCAD

19-Oct-19

 

Applied
 • Design and component selection of mechanical part
 • Thermal management for power supply product
 • Documentation of bill of material (BOM)

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Electronic Design, Mechanical Design
 • Good in English
 • New graduated is welcome

17-Oct-19

 

Applied
 • Mechanical design experience is desirable
 • Solid understanding of SolidWorks and Auto CAD
 • Having council of engineering certificate

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Design
 • Automation
 • Solid Work

15-Oct-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • Age between 40 - 47 years old, male is preferred
 • Exp Project Management in waste water treatment
 • Strong AutoCAD/ Able to design waste water system

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied