• ป.ตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ , นิเทศศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop ได้
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistics
 • 2-3 years experience in Data Analysis
 • New graduates are welcome

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or related field
 • Must hold IC License
 • Excellent communication skills

33 mins ago

 

Applied
 • Hiring under contract basis
 • 1-2 years exp in Sales & Marketing is preferred
 • Able to communicate in English is complimentary

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลกิจกรรมการตลาด ที่ได้รับมอบหมาย

33 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3 years of experience in account management
 • Young, multinational environment & ambitious team
 • Excellence communication and presentation skills

33 mins ago

 

Applied
 • อายุ 30 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดโดยรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินค้าอุปโภคบริโภค

33 mins ago

 

Applied
 • To perform big data analytics and data mining
 • To create predictive modeling for X-Sell & Up-Sell
 • SAS, Microsoft R, Hadoop are required

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • Communicating with the CEO about marketing goals
 • Managing all aspects of marketing operations

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • CRM Marketing,Analytical skills,Project Management
 • CRM segmentation, campaign management,data mining
 • financial assessment and ROI analysis

33 mins ago

 

Applied
 • 2 years of Sales Experience / Oil,Gas and Chemical
 • Chemical Engineer / Chemical Science
 • Have a car and able to work in BKK-Rayong

33 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดธุรกิจประกันภัย
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Marketing
 • Chinese
 • export

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านงานธุรการ

33 mins ago

 

Applied
 • At least Bachelor's degree in marketing , MBA
 • 5-7 years experience in marketing
 • Excellent in Thai & English Communication

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สร้างแนวทาง และ Direction ของบทความสิ่งที่คุณทำได้
 • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ ทำงาน Comercial Editorial ได้
 • ทำงานเป็น มีความรับผิดชอบ ไม่งอแง ไม่ Slow life

33 mins ago

 

Applied
 • content management,Digital Marketing,communication
 • Automotive, promotion, design, marketing,
 • Web programming, media concepts , Individual Digit

33 mins ago

 

Applied
 • Trade Marketing, Sales, Marketing,Consumer Product
 • Business Development, Export, Import, Overseas
 • Japanese, Chinese, 5 working days

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านงานธุรการ

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 10 years’ experience in sale and marketing
 • Excellent communication skills in Thai and English

33 mins ago

 

Applied
 • Candidates must possess Bachelor Degree
 • 3 years of working experience in marketing
 • Develop and implement marketing strategy

33 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด / การจัดการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี

33 mins ago

 

Applied
 • Responsible for In-store and offline media
 • Co with persons in charge to implement the plans
 • Survey, collect data, and analyze medias effective

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience Media & Strategic Planner
 • Proven project management and team leadership skil
 • International working environment, Ambitious team

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Paid Internship Program
 • Opportunity to be part of e-commerce startup
 • Open for students from all majors

33 mins ago

 

Applied
 • Golden opportunity to be working inFMCG industries
 • Golden opportunity to be working in F&B industries
 • Opportunity to be responsible for top FMCG product

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้

33 mins ago

 

Applied
 • Product Development
 • Food Science
 • Marketing

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan and initiate weekly promotion campaign
 • Update & analyze market demand
 • Fluent in English & able to work individually

33 mins ago

 

Applied
 • Combining 2 exciting world of fashion & digital
 • Social Media & Content Mgt, E-commerce, Branding
 • Office in heart of Sathorn, Commission, Discount

33 mins ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • marketing,marketing product, product manager
 • manager, sales and marketing
 • low rise, high rise, sales

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Marketing
 • Experience in marketing in Retail business
 • Good command of English

33 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี

33 mins ago

 

Applied
 • Key account management with P&L responsibility
 • Service sales, contract renewal, call recapture
 • Drive Customer Services Revenue & market growth

33 mins ago

 

Applied
 • Retailer Marketing, Retail services
 • Marketing database management, customer insight
 • Strong analytical skills, good team work

4 hours ago

 

Applied
 • Marketing Communication (Offline Media)
 • Media Planning, Budget Allocation, Event Marketing
 • Retail services, Bill payment, Top up service

4 hours ago

 

Applied
 • Retail Marketing, Customer Database Management
 • Data analysis, Customer Insight, BI Tools
 • Retail Services, Bill Payment, Top Up Service

4 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in marketing or a related field
 • Proven working experience in digital marketing
 • Strong analytical skills and data-driven thinking

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing strategies and effectively communicate
 • Develop brand and marketing strategies
 • Graphic fundamentals, typography, TV, VDO, Print

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • brand look & feel and quality
 • internal and external creative or designer team
 • Brand at Retail

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing communication
 • Marketing
 • at least 3 years in the fields of marketing

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Digital Marketing
 • Good Graphic Design Skill
 • Good Communication Skill

4 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลไม้แปรรูปและขนมsnack
 • มีประสบการณ์สายงานการขายภายในประเทศและต่างประเทศ

4 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Develop targeted campaigns with sound measurement
 • Define the strategic directions of Online to suppo
 • Align key social media strategy

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • OTC, FMCG, Protein, Trade Marketing, Sales Support
 • Senior level, Marketing, Marketing analysis, Sales
 • Sales training, Product Management, PM, Healthcare

4 hours ago

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing Manager Food
 • Marketing

4 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years of Channel/Product Marketing experience
 • Responsible for various marketing activities
 • Manage tracking of competitive share at channels

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานในทีมองค์กรคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนการเรียนรู้
 • ได้มีส่วนตัดสินใจในการออกแบบแบรนด์และสินค้าใหม่
 • องค์กรสนับสนุนการทดสอบไอเดียใหม่ๆ

4 hours ago

 

Applied
 • Excellent in English communications
 • Experience in team management
 • 5 days working in MNC, Free lunch, BTS area

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 35-45, Bachelor in any related
 • 5 years exp. in Marketing and Exhibition field
 • Good in English, Japanese will be advantage

4 hours ago

 

Applied