• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • ชอบความท้าทายในงาน Marketing ธุรกิจ FMCG
  • ลงลึกใ่นช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าที่ทำ

21-Sep-18

 

Applied
  • สินเชื่อรถยนต์
  • Marketing
  • เจ้าหน้าที่การตลาด

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?