• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2-3 years of experiences in brand & marketing
 • Bachelor's degree in Marketing and Sales
 • Fluent in Thai and English communication

15 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • MBA/Engineering Management or Computer Science.
 • Ages Maximum 27 years old
 • Freedom to Grow Beyond!

06-Aug-20

 

Applied
 • 0-1 year experience
 • Master Degree in Marketing or related field
 • TOEIC 700

06-Aug-20

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

03-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

02-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied