• กระตือรือร้นในด้านการขาย การตลาดและการจัดการ
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การสื่อสาร
  • ทักษะการสร้างทีมและบริหารทีม

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.