• ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารจัดการ สาขาสถิติ การตลาด
  • ประสบการณ์ทำงาน:3 ปี ในงานวิจัยตลาด
  • วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผล

16-Mar-18

 

Applied
  • 5 years in FMCG (sales/trade analysis) or retails
  • Knowledge of multivariate analysis &retail dynamic
  • Strong client&Team management, analytical thinking

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.