• ชอบงานขายและงานบริการ
 • มีความเชี่ยวชาญสนใจในการใช้ โซเชียลมีเดีย
 • มีความคิดสร้างสรรค์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านลีสซิ่งเครื่องจักร 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด บัญชี
 • เงินเดือน Incentive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 22 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Statistic, Economics
 • 0 - 3 years of experience in Sales Operation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in financial or economic field.
 • Minimum 3-5 years experience in Financial

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • ขายพื้นที่เช่าอาคาร
 • ทำการตลาดพื้นที่เช่าอาคาร
 • มีค่า Commission ค่าเดินทาง และผลประโยชน์อื่นๆ

15 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • นักศึกษาจบใหม่ ยินดีพิจารณา หากมีประสบการณ์การตลาด
 • มีทักษะในการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด

22 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบดี
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขยายฐานลูกค้าโดยการหาลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีพาหนะส่วนตัว

19-Sep-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

18-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

18-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor in Business Administration/related field
 • Experience in Leasing Business
 • Good command of English

18-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปี และการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • รับ order สั่งสินค้า ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อ
 • จัดเตรียม order ที่ลูกค้าสั่ง ตรวจนับเช็ค stock

18-Sep-17

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 25 - 30 years old
 • Exp in marketing com, media planning, digital, etc
 • Good command of English

18-Sep-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

18-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female 27-35 years old Thai nationality only.
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • 3-5 years commercial experience

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา
 • มีความขยันและอดทน

15-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติตามแผน
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 -30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี

15-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Excellent coordination skill, project management
 • TOEIC score of 600+ is required

15-Sep-17

 

Applied
 • Digital Native
 • Fast Learner
 • Positive Attitude

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 15 years of marketing experiences
 • Strong in driving business revenue, ROI
 • Fluent in Thai and English

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนงานและจัดกิจกรรมพิเศษ

14-Sep-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนการใช้งบประมาณการจัดงาน

14-Sep-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

14-Sep-17

 

Applied
 • Master's Degree in Marketing or related fields.
 • Experiences in marketing and product management.
 • Good command in English.

14-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in marketing
 • Experience in sales or marketing of industrial
 • Working experience with international businesses

11-Sep-17

 

Applied
 • Saels/Business Development/Marketing/relationship
 • Capital Investment / Leasing / Finance
 • Able to analyze financial statement

11-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.