• บริหารงานการตลาดบ้านและคอนโด
 • สามารถวางแผนงานการตลาด
 • สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or any related
 • Experience in marketing communication
 • Good in English communication and presentation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation from broadcasting
 • Experience in Mar Tech tools i.e. GA 360
 • Digital business for at least 8 years

17 hours ago

 

Applied
 • English language skill
 • Hand-on experience in creative process, marketing
 • Able to work under pressure/ will to work overtime

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Consumer Electronic B2C2B
 • COM, Head of Marketing
 • Direct marketing

17 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Post Graduate in Marketing Management
 • 10-15 years of Commercial, sales & of years exp.
 • Commercial, sales & marketing experience

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Must have Retail/Shopping Mall experience
 • Luxury retail/ shopping mall
 • Dynamic Marketing Team

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Marketing
 • Min 20 yrs’ exp in Marketing from MNCs.
 • Strong leadership Skills

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • Having a minimum of 10 years’ experience
 • Very good command of English

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Communications Strategies
 • Develop Digital Marketing Activities
 • Auditing Brand Standard

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • สามารถนำเสนอและวิเคราะห์งานได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • ผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

18-Jun-18

 

Applied
 • 10 years experience is sales area
 • Plan annual and quarterly sales target.
 • Must be proficient with Word, Excel

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายมากกว่า 5 ปี
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด

15-Jun-18

 

Applied
 • Head of marketing
 • Regional Marketing Manager
 • Regional Marketing

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Retail Marketing with at least five years
 • Vice President Marketing
 • Overseeing implementation of the Marketing

15-Jun-18

 

Applied
 • To ensure effective new product launch
 • Carrying out market research
 • Handling the closing of sales.

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • To plan and implement strategic plan
 • To manage marketing budget
 • To manage the creation of all marketing collateral

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Help to define and develop a new business strategy
 • Minimum of 8 years experience
 • Hold a management position

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital content marketing expert
 • SEO & Content Marketing
 • E-commerce business knowledge

14-Jun-18

 

Applied
 • 5 years experiences in Marketing
 • Able to speak Chinese or English
 • Successful case in marketing work

14-Jun-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Sales & Marketing Director
 • Sales & Marketing Director
 • Sales & Marketing Director

14-Jun-18

 

Applied
 • Master degree or above
 • At least 20 years of experience
 • Proficient English skills

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Health Insurance
 • Quarterly Bonus
 • 40-60k Salary

14-Jun-18

THB35k - 55k /month

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • University Graduate or above education level.
 • Fully versed in Sales System with high level

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Head of Marketing
 • Marketing Director

13-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้อำนวยการไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ด้านภาพยนตร์
 • กำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการตลาดขององค์กร

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Project/Graphic Design
 • At least 1 years of creative design experience
 • Good English communication skill

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Leading online fashion company in Emerging Asia
 • International working environment
 • Flat structure with room to grow

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied