• ทำการวิเคราะห์ตาลาดแฟชั่่นมีประสบการณ์งานออกแบบ
 • ผ่านงานระดับบริหารจัดการด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้ื้อจากแห่งผลิต

23 hours ago

 

Applied
 • Urgent position
 • Great job opportunity
 • Well-known company

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree’s in Marketing
 • 5 years’ experience in planning marketing
 • Strong analytical skill, good financial understand

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการ

21-Sep-18

 

Applied
 • Pre-opening experience
 • Minimum 3-5 years’ experience in similar role
 • Strong Leadership Skills and Revenue driven

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Emulsion Polymer and water based polymer solution
 • paint, textiles and construction industry
 • MBA with Polymer Science, Chemistry is flavorable

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in a sales and marketing role
 • Background in restaurant or hospitality industry
 • Budget management experience

20-Sep-18

 

Applied
 • Manages creative projects
 • Advertising and marketing materials
 • Creative strategies and direction of marketing

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 15 years of work experience in a sales & marketing
 • 7+ of experience in management level
 • Flexible and hands-on with leadership

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Sales & Marketing Director
 • Sales & Marketing Director
 • Sales & Marketing Director

20-Sep-18

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารทีมงาน 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ E-Commerce

19-Sep-18

 

Applied
 • วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • ฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการตลาด 5 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

 

Applied
 • Secretary
 • Administration
 • Marketing Support

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 15 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

19-Sep-18

 

Applied
 • รายได้สูง สวัสดิการดี
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
 • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม

19-Sep-18

 

Applied
 • sales budget, margin and net profit
 • expand more business, sale forecast and KPI
 • find new potential customers

19-Sep-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Sales representative
 • Marketing strategy
 • Problem solving & Negotiation skills

19-Sep-18

 

Applied
 • We welcome Fresh Graduates
 • Bachelors Degree in Business Administration
 • Fair writing and verbal communication skill

18-Sep-18

 

Applied
 • Attractive Package
 • Excellent Career Growth
 • Friendly Environment

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา :การตลาด
 • ผ่านงานด้านการตลาดข่นส่งและงานบริการ
 • จัดทำแผนการตลาดของบริษัทฯล่วงหน้า

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Chance to grow regionally and create your own team
 • Allocate your own Digital Marketing Budget
 • Attractive remuneration and benefits

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree of Marketing
 • Experience in Sales and Marketing
 • Background from transportation and logistics

17-Sep-18

 

Applied
 • Experience of development marketing strategies
 • Experience in the international education sector
 • Supervisory experience and public relations

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's degree and at least 10 years
 • Possess leadership
 • Good English proficiency

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Management
 • 8 years plus experience in real estate sales
 • Good command of English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in related fields
 • Minimum 5 years of Sales management experience
 • Good negotiation and communication skills

14-Sep-18

 

Applied
 • 10-15 Exp in Property Business (prefer)
 • Good command English
 • Working 5 days

14-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดของกลุ่มธุรกิจRetail
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานด้านการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถPresentได้

14-Sep-18

 

Applied