• วิเคราะห์โครงการ โครงสร้างการเงิน และกลยุทธ์ตลาด
  • วางแผนการตลาด จุดขาย และประสานงานกับทีม production
  • พร้อมเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

01-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?