• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการสื่อสารการตลาด
  • สามารถใช้โปรแกรม Ps, Ai, Pr, Ae

14-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?