• ปริญญาตรี ด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมกราฟิก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

17-Feb-20

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Online Marketing
 • Knowledge in Photography

15-Feb-20

 

Applied
 • Marketing Communication
 • SEO SEM
 • public relation

14-Feb-20

 

Applied
 • Passion in Photography
 • Digital Marketing
 • Platform online

14-Feb-20

 

Applied
 • Solid writing skills for marketing related materia
 • Capable to work in a fast-paced environment
 • Teamwork and interpersonal skills

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?