• วุฒิ ป.ตรี สาขาสถิติ
 • มีประสบการณ์ในการทำ Demand Forecast
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree
 • 1-2 years of relevant working experiences
 • MKT Analysis, Data Analysis, Business Admin

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ/บริหารวิศวกรรม/เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานวิภาวดีรังสิต
 • มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนน ขึ้นไป

24-Sep-18

 

Applied
 • IT environment or corporate market
 • Set up and develop pricing packaging strategies
 • strategic planning to tactical activities

24-Sep-18

 

Applied
 • Able to write SQL Query to acquire data.
 • Business Intelligent.
 • Good command of spoken and written English

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Be the owner of client’s success
 • Analytical, able to work with data and analyze
 • Experience in ecommerce or managing own shops

21-Sep-18

 

Applied
 • Computer and system Literate
 • Analytical Thinking
 • Work well with others and inter-relationship skill

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate new products and services concept
 • Propose a promotion by using customer information
 • Produce the revenue movement report

21-Sep-18

 

Applied
 • Online Marketing
 • Digital Channel
 • Social Media Platform

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistics
 • 2-3 years experience in Data Analysis
 • New graduates are welcome

19-Sep-18

 

Applied
 • Retailer Marketing, Retail services
 • Marketing database management, customer insight
 • Strong analytical skills, good team work

19-Sep-18

 

Applied
 • Retail Marketing, Customer Database Management
 • Data analysis, Customer Insight, BI Tools
 • Retail Services, Bill Payment, Top Up Service

19-Sep-18

 

Applied
 • Price simulation for sales projects
 • 1 year of analyst work experience / product market
 • Able to start work immediately

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age: 25+ / Thai Nationality
 • Minimum 2 to 3 years direct experiences in digital
 • Good command of spoken and written English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 2-5 years experience in sales and marketing field
 • analytical skills and excellent communication

19-Sep-18

 

Applied
 • Experiences in Marketing field at least 3 years
 • ํYou have an excellent analytical sense
 • You are not only experienced with Google Adwords

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • International Marketing,Marketing Analyst
 • communicate fluently in English
 • Strong English business report writing skills

17-Sep-18

 

Applied
 • Participate in end to end software development
 • Work in multiple technologies and industries
 • Good analysis/logic skill is a must

17-Sep-18

THB45k - 120k /month (includes high commission)

Applied