• รับผิดชอบงานด้าน Digital Marketing
 • สร้างสรรค์แคมเปญให้ตอบโจทย์ความต้องการ
 • สนุกกับความท้าทาย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17-Mar-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years up in Marketing, VCO/Supply Chain
 • Strong proficiency in both Thai and English
 • Ability to travel and work in upcountry sometimes

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyze market trends, market research data
 • Lead product marketing master plan-brand planning
 • Orchestrate and motivate all advertising campaigns

16-Mar-18

 

Applied
 • Online Marketing
 • Digital Media
 • Content Social Media

15-Mar-18

 

Applied
 • —BA or MA major in Communication Arts, Advertising
 • Have more than 7 years experience in marketing
 • Create Monitor and Control marketing activities

14-Mar-18

 

Applied
 • Master’s degree in Financial engineering, Finance
 • 1-5 year experience in securities relative
 • Can work under high pressure and deadline

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Strategy in Proper Development or Agency
 • Excellent English skill
 • Strong analytical skill, able to work indepently

13-Mar-18

 

Applied
 • 5 years of experience in Marketing research
 • Knowledgeable in marketing research
 • Literacy in using SPSS, SQL

13-Mar-18

 

Applied
 • entertainment business
 • Marketing
 • traffic

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • entertainment business
 • Marketing
 • production

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • entertainment business
 • Marketing
 • package

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • entertainment business
 • Marketing
 • agency

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผนการตลาด กิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้
 • หาเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้พัฒนาด้านการตลาด Digital

13-Mar-18

 

Applied
 • กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • บริหารจัดการ และติดตามดูแลการทำแผนกลยุทธ์
 • วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดประจำปี

13-Mar-18

 

Applied
 • Ensure alignment across the sales and marketing
 • Structure and execute marketing plans
 • Closely work with best-fit agencies

08-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.