• ร่วมวางกลยุทรแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อโปรโมทแบร
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เพื่อสร้า
 • จัดการ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เอกสาร A&P expense

8 hours ago

 

Applied
 • Oversee communication strategy
 • Analysis product communication strategy
 • Drive the implementation and execution of projects

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลช่องทาง TVD Shopping
 • ดูแลกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาด
 • พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร
 • วางแผนการผลิตและควบคุมดูแลการผลิตสือ
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years of experiences in MARCOM & PR
 • Both speaking and creative writing in English
 • Strong leadership and analytical thinking

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Passion in Real estate
 • Initiative/Creative/Pro active
 • At least 2 years in Marketing or Advertising field

22-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาด การโฆษณา
 • มีความสามารถในการสื่อสารการตลาดเป็นอย่างดี

22-Mar-18

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Hotel Marketing,Communication,brand
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

22-Mar-18

 

Applied
 • Conducting Daily Marketing Activities that Achieve
 • Providing Exceptional Customer Service
 • At least 5 years experience in related area

22-Mar-18

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Public Relation
 • Project Management

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Update and prepare media list, media plan, content
 • Handle and monitor online promotion
 • Responsible for target segmentation

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนด้านการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผน พัฒนา อุปกรณ์และช่องทางการสื่อสาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านการตลาด

22-Mar-18

 

Applied
 • 2 or more years’ of experience in Marketing/Public
 • Proven media relations experience
 • Good English communication skills

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Experience 3 years or over
 • English :Speaking/Reading/Writing :Fair

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Number 1 European Brand
 • Near BTS
 • Attractive Saraly & Benefits

21-Mar-18

 

Applied
 • Good command of writing and spoken English
 • At least 3 Years of experience in marketing
 • Ability to create own content

21-Mar-18

 

Applied
 • Marketing
 • digital marketing
 • Marketing Communication

21-Mar-18

 

Applied
 • —BA or MA major in Communication Arts, Advertising
 • Have more than 7 years experience in marketing
 • Create Monitor and Control marketing activities

21-Mar-18

 

Applied
 • A World-class professional in Financial Services
 • Strong Marketing Communication Skills
 • Excellent command of English (Writing & Speaking)

21-Mar-18

Above THB120k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or above.
 • Manage the marketing budget allocation.
 • Implement marketing strategies effectively.

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Business
 • 2-3 years’ work experience in Real estate
 • Thai nationality, aged 25- 32 years old

21-Mar-18

 

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

21-Mar-18

 

Applied
 • Salary 30,000 - 40,000
 • 4-6 Years Experience
 • 5 Days working

20-Mar-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Marketing, Brand
 • Corporate Communications
 • Marketing Digital

20-Mar-18

 

Applied
 • Initiate and develop integrated marketing
 • Manage the executions of all communication
 • Build a strong relationship

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree ; Marketing/Advertising
 • 3 years; Marketing / Advertising experiences
 • Experience in Adobe Photoshop CS6

20-Mar-18

 

Applied
 • Developing and executing marketing communication
 • Creating a marketing communications plan &strategy
 • 3 years of experience in branding & marketing

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Marketing & Communications
 • Creative international start-up environment

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Engineering
 • Knowledge of agricultural products
 • Creating and coordinating incentive programs

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • New graduation or have experience 3 Yrs above
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • Age 22-33 years old

20-Mar-18

 

Applied
 • Working 5 Days/week
 • Health Insurance / Provident fund
 • Growth in career path

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • PR, Marketing Communication, Marketing Strategies
 • Media, Social Media, campaigns, B2B and Electrical
 • 10 years in Marketing field

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Be Responsible for overall marketing activities
 • Initiate and develop both of trade promotion
 • Develop, and evaluate all marketing collaterals

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • experiences in Marketing communications field
 • Good command of English
 • Plan and promote brand communication

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Communications Manager
 • B2B Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital / Social Medial Marketing
 • Adobe Illustrator and Photoshop Skill
 • VDO Cutting Skill

20-Mar-18

 

Applied
 • Marketing Communications Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 • ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Online Marketing, Digital Marketing,
 • Marketing Manager, Marketing Communication
 • Strategic Thinking Online Business

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Experienced consumer marketing professional
 • Excellent written and verbal in English
 • 7+ years’ corporate level communications expertise

20-Mar-18

 

Applied
 • Plan and execute marketing strategies
 • Plan and execute online marketing activities
 • Design online banners and company's printing

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • PR, CSR and Digital marketing
 • Manage department budget
 • Good Engilish

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • Minimum 3 years experiences
 • Experience in managing team context

19-Mar-18

 

Applied
 • To develop strategic of marketing planning
 • Design & develop marketing communication
 • To develop market landscape

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in marketing field at least 3 years.
 • Under age 35 regardless of gender
 • Good job management by "Plan-Do-Check-Action"

19-Mar-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.