• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม มีทัศนคติบวก
 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

12-Dec-18

THB13k - 16k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • **สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง**
 • มีประสบการณ์ด้านMarketing Support อย่างน้อย 2 ปี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in website development / online service
 • understanding of online digital platform concepts
 • Solid knowledge of website analytical tools

12-Dec-18

 

Applied
 • Bonus 3Mths,Med Ins,Pvd F,Transport,English,OT
 • World-wide Machinery Parts Trading
 • Exp. in any Sales Coordinator/ Marketing

11-Dec-18

 

Applied
 • manage and perform content changes on website
 • Create and manage promotions and campaigns
 • Knowledge of React, SQL, or Excel VBA / Macro

11-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Good command of English.
 • Good knowledge of MS office.

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 0- 3 years professional experiences
 • Good computer skills in MS Excels, PowerPoint, Wor

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Admin Coordinator
 • Basic knowledge of Loss prevention or safety
 • Good command in English

10-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีทัศนคติ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • 5 years experience in Secretary & Marketing Coor.
 • Fluent in English Skill(at least Toeic 750)
 • Multitasking skills & Communication skills

07-Dec-18

 

Applied