• จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

14 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in Accounting
 • Experience 1-3 Years
 • Good command of English

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's Degree in Finance,Financial
 • At least 2 years of working experience
 • Good communication, presentation and writing skill

18-Sep-18

 

Applied
 • credit risk, credt analyst, corporate risk,analyst
 • credit approval,credit application, financial risk
 • wholesales credit risk, wholesales risk

17-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation
 • FX market derivatives,

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?