• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s and/or Master’s degree
 • At least 3 years’ experience
 • Possess car and valid driving license

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in sales or marketing
 • Motivation to the team to achieve sales target
 • Personal own car and a valid driving license

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager/Branch Manager
 • Be responsible for branch operations
 • Freight forwarding background

15-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เคยมีประสบการณ์งนตัวแทนประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

15-Jun-18

 

Applied
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสทุก 3 เดือน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

15-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

15-Jun-18

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Rubber Polymer or chemist
 • At least 3 years experience in management level
 • Direct experience in glove or condom production

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Diploma in rubber technology
 • 5-10 years experience in manufacturing glove
 • Can communicate Good English

13-Jun-18

 

Applied
 • วิเคราะห์กำไรของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ด้านการเงิน
 • วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

12-Jun-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

12-Jun-18

 

Applied