• มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female
 • Education Bachelor’s Degree any field.
 • Experience 5 - 8 years in inventory function.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 28-32 years
 • Preferable experience in automotive industry
 • Experience for production or sales planning

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

16-Aug-17

 

Applied
 • Master or Bachelor degree of BS, BA, BE
 • PMP / Prince2 / MSP / APMP / ISEB
 • Communication skill/ Agile/ Risk management

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.