• ติดตามประเด็นความความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ให้คำปรึกษาด้าน เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการในการจัดการ
 • ประสานงานให้มีการอบรม สร้างความรับรู้

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Change Management Experience (preferred)
 • Minimum of 4 years of experience in the consulting
 • Must have experience developing communication

20-Jun-18

Above THB120k /month

Applied
 • Change Management Experience (preferred)
 • Minimum of 4 years of experience in the consulting
 • Must have experience developing communication

19-Jun-18

Above THB120k /month

Applied
 • Consultant - Retirement
 • Asset/Fund Management
 • Job in Bangkok, Thailand

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • High caliber MBA / Financial Engineering graduates
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Highly knowledgeable about financial services

19-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experienced either banking or Consulting business
 • Proficiency in spoken and written English and Thai
 • Strong technical, interpersonal, communication.

18-Jun-18

 

Applied
 • 1 – 5 years of experience in Risk Management
 • Bachelor or Master Degree in Economics
 • Quantitative Economics, Computer Science

14-Jun-18

 

Applied
 • 10 years’ industry experience
 • Deep knowledge within the financial services
 • This role is open to both local and expats

13-Jun-18

 

Applied