• ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

13 mins ago

 

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in Mechanical
 • 5 years working experience from a maintenance
 • Knowledge of ISO systems, GMP and HACCP

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ30ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก,เครื่องจักรกล

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in electrical , machanical
 • 8 years in a similar maintenance supervisory role
 • Good spoken and written Thai and English

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male only
 • Aged 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Mechanical engineering

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางระบบงานซ่อมบำรุง ตามระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง เครื่องเย็น
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • 5 years' experience in maintenance experience
 • Good in written & spoken in English

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Electrical
 • 5 years’ experience in hands-on maintenance
 • Leadership and people management skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years’ experience Utility/Facility.
 • Bachelor's degree in Electrical or Mechanical.
 • Good command of English.

18-Aug-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years experience about DIE/MOLD
 • Able to make understand about Die
 • Able to speaking Japanese is advantage

18-Aug-17

 

Applied
 • setup and manage preventive maintenance plan
 • experience 3 - 5 years up in manufacturing
 • Bachelor Degree in Engineering or related field

17-Aug-17

 

Applied
 • Engineering graduate in ELECTRICAL or MECHANICAL
 • At least 5 years experience in Maintenance
 • English competency

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Electrical
 • 5 years experience in maintenance works
 • Good communication in English

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese food company located at Ayutthaya
 • Bread manufacturing
 • Experience of maintenance/engineering

17-Aug-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • ดูแล ซ่อมสร้าง ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตรวจสอบสถานะของเครื่องมือวัดทุกประเภท

16-Aug-17

 

Applied
 • Mold Maintenance in Plastic Injection industry.
 • Injection Tooling, New tooling development.
 • Good command in English.

16-Aug-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
 • มีความเข้าใจงานด้านเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Completion of training in safety program
 • Experience with engineering software

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Die Casting
 • PLC System
 • Maintenance

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.