• ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรง / PM
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

16 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม/การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานซ่อมบำรุง
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • Male,age 35-50 yrs,Bachelor Electrical Engineer
 • 10 yrs exp. in Maintenance Engineer, Knowledge PLC
 • Good command in English /THB 50-80K / Rayong

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical
 • Maintenance
 • PLC

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ experience
 • Ability to work independently
 • Good command in English both spoken and written

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 2 years of experience in Maintenance
 • Support spare part specify and special part
 • Responding to breakdowns ,analysis

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC /Auto CAD ได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 3 years’ experience in Maintenance in Automotive
 • Has Skill in PLC,Pneumatic and Hydraulic.

9 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Risk Based Inspection and Inspection Test Plan
 • Static equipment repair - petrochemical business
 • TOEIC 650

14 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

23 hours ago

 

Applied
 • Remediation technology engineering environment
 • Maintain the 115/22/0.38 KV
 • Having council of engineering certificate

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Knowledge of basic PLC and production improvement
 • Able to work in Shifts

11-Dec-18

 

Applied
 • Knowledge of PLC and CNC machine maintenance
 • Maintenance Engineer
 • Auto CAD

11-Dec-18

 

Applied
 • Min 3 years experience in Mechanical maintenance
 • Having council of engineering certificate
 • Well-versed in a Hydraulic system

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineer Field
 • 3 years’ experience in maintenance of machine
 • Be able to type and read English

11-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Inspect, diagnose, adjust, or repair wind turbines
 • Salary 40K-70K + benefits

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Electrical/Instrument Engineering.
 • Fresh graduate or +1 years relevant

11-Dec-18

 

Applied
 • Diploma degree in Mechanical Engineer
 • 1-2 years of experience in maintenance
 • Good command in English communication

11-Dec-18

 

Applied
 • maintenace engineer
 • PLC Maintenace
 • Servo, Inverter, Hydraulic

11-Dec-18

 

Applied
 • Problem-solving in breakdown maintenance
 • Facility Infrastructure Improvements
 • Having council of engineering certificate

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์ในสายงานขั้นต่ำ 3 ปี
 • Office ใจกลางเมือง @Siam

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงรักษาในโรงงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Over 2 years experience in supervisor
 • achelor's Degree in Electrical Engineering,Mechan
 • Good command of spoken and written English

10-Dec-18

 

Applied
 • Experienced in PLC programming, Siemens S7
 • Direct working experience in plastic injection
 • Strong PM, TPM and Process Improvement

10-Dec-18

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

10-Dec-18

 

Applied
 • Maintenance and Set up machine
 • Aluminum wire bonding and Copper wire bonding
 • Datacon , K&S , ASM and Die attached

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้าน การบำรุงรักษาเชิงปกป้อง
 • มีความกระตือรือล้น มีความคิดแง่บวก

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานบริการระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้าน การบำรุงรักษาเชิงปกป้อง
 • มีความกระตือรือล้น มีความคิดแง่บวก

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง

07-Dec-18

 

Applied
 • Male, Age 26-32, Mechanical/Electrical,Electronics
 • 3-5 y exp in Maintenance Engineer, TS-16949
 • Good in Solid Work and Auto CAD, PLC

07-Dec-18

 

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

07-Dec-18

 

Applied
 • maintenance,repair,mechanical equipment, offshore
 • planned ,Engineer,offshore platforms , oil and gas
 • design, selection, purchase, repair of mechanical

07-Dec-18

 

Applied
 • สนับสนุนสายงานการผลิต
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานมา 3 ปีขึ้นไป

07-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied